Stor debatt om mångkultur när Regionalt utvecklingsprogram skulle klubbas | Sverigedemokraterna i Gävle

Stor debatt om mångkultur när Regionalt utvecklingsprogram skulle klubbas

– Herr Hedlund vill släcka eld med bensin
Uttalandet gjordes av landstingsrådet Björn Brink (c) vars upprördhet var stor över Sverigedemokraterna reservation mot det regionala utvecklingsprogrammet kallad RUP. Programmet är en åtgärdsstrategi där ett politiskt ställningstagande är tänkt ge god ledning för önskvärd utveckling fram till 2013. Därmed önskade man i Regionsfullmäktige i Bollnäs den 27 mars en enighet över de politiska gränserna i beslutet man ville klubba igenom.

Det regionala utvecklingsprogrammet bestod av 80 sidor där man genomgående upprepade budskap om att integration, sexuell och etnisk mångfald är nyckeln till en hållbar utveckling. Majoriteten av ledamöterna var rörande överens om att yrka bifall till programmet med undantag för vissa omformuleringar och ordbyten.

Sverigedemokraternas Roger Hedlund kom därför att dominera hela debatten då han protesterade mot flera påståenden i RUP och som väckte ilska hos ett flertal ledamöter i sin skrivna reservation. Dels riktade han kritik till att man i programmet vill tvinga små barn att tycka om mångkultur och dels anmärkte han på arbetsmarknadspolitiken som kom att missgynna svenskar på bekostnad av den invandrade befolkningen. Många händer kom därför att viftas i lokalen för replik och Kristdemokraten Kent Sjögren efterlyste tolerans hos Roger Hedlund vilken snabbt replikerade. – Vi ska lära våra barn respekt och demokrati och inte tvinga dem tycka om mångkultur eller andra politiska inriktningar. Detta tycker vi är tolerans.

Då Sverigedemokraterna och resten av Regionsfullmäktige var oense om huruvida mångkultur och sexuell läggnig har en gynnsamt effekt på tillväxten vässades argumenten hos majoriteten i ett samlat motstånd mot Sverigedemokraterna. Alf Nordberg (v) hävdade exempelvis att kreativitet och tillväxt lockas fram med hjälp av olika sexuell läggning och Lena Lundgren (v) från Gävle fullmäktige menade att hela gayrörelsen i San Francisco skapat stor tillväxt i sitt sätt att försvara regionsprogrammet.

Regionsstyrelsens ordförande Per-Olof Svensson yrkade därefter på att Regionsfullmäktige skulle ta avstånd från Sverigedemokraternas uttalande kring regionsprogrammet men fick oväntad kritik från före detta miljöpartisten Laszlo Göneszi. – Det Per-Olof Svensson föreslagit är oförsvarbart utifrån de demokratiska principerna, påpekade han och försvarade därmed Sverigedemokraternas rätt att yttra sig.

Även Björn Frankson (m) från Gävles fullmäktige instämde i Laszlos inlägg och regionsstyrelsens ordförande tog därmed tillbaka sitt yttrande. Roger Hedlund säger sig vara fascinerad över att politiker efter 30 års misslyckad invandringspolitik närmast är beredd att gå över lik för att få fortsätta sitt nederlag.

Och som svar på Inger KällgrenSawelas (m) yttrande om att det är en styrka att Sverigedemokraterna inte ställer sig bakom programmet svarade Roger Hedlund. – Den mångkultur ni försvarar är inte pizzerian på orten, utan Rosengård, kravaller, Sharialagar, ett motstånd till kyrkliga skolavslutningar och att få sjunga den blomster tid nu kommer. Om det är den politiken, Inger KällgrenSawela, som du och övriga partier vill ha, står vi gärna utanför ert gemensamma beslut om att anta ett regionala utvecklingsprogram.

Roger Hedlund

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.