Sverigedemokraterna vill slopa parkeringsavgifterna tillfälligt | Sverigedemokraterna i Gävle

Sverigedemokraterna vill slopa parkeringsavgifterna tillfälligt


Pressmeddelande 2020-03-25

Sverigedemokraterna vill slopa parkeringsavgifterna tillfälligt

Sverigedemokraterna väcker initiativärende i Samhällsbyggnadsnämnden den 25 mars


Bakgrund

I takt med att restriktioner införs i samhället och människors oro tilltar för spridningen av det nya coronaviruset (Covid-19) så får det också effekt på ekonomi och arbete i kommunen. Bland annat ser vi hur företagare och handel drabbas av minskad efterfrågan och tomma butiker.

Sverigedemokraterna kommer därför på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde idag väcka ett initiativärende till kommunfullmäktige att man under perioden 1 april – 31 augusti ska slopa parkeringsavgifterna på den kommunala gatumarken. Detta behöver göras för att uppmuntra människor att handla i centrum och att istället för att erlägga parkeringsavgift låta dessa pengar kunna gå till inköp hos de drabbade företagarna.


Mattias Eriksson Falk, kommunalråd i opposition, kommenterar:

Vi ser alla med stor oro på hur spridningen av coronaviruset påverkar medborgare och företagare. Gävle kommun behöver göra vad man kan för att hålla igång ekonomin och underlätta för människor att handla i centrum och därigenom rädda både företag och därmed även åtskilliga arbetstillfällen.


Mer information och kommentarer:

Mattias Eriksson Falk, kommunalråd i opposition
070-418 74 84