Företrädare Gävle kommun nämnder 2019-2022 | Sverigedemokraterna i Gävle

Företrädare Gävle kommun nämnder 2019-2022

Kommunstyrelsen

Ledamot: Mattias Eriksson Falk
Ledamot: Mikael Forsberg
Ersättare: Lena Emanuelsson
Ersättare: Anders Hemlin

Utbildningsnämnden

Ledamot: Wanja Delén
Ledamot: Marianne Larsson
Ersättare: Anna Sundberg

Omvårdnadsnämnden

Ledamot: Lena Emanuelsson
Ledamot: Anna-Karin Åström
Ersättare: –

Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamot: Christer Larsson
Ledamot: Thomas Lindberg
Ersättare: Anders Hemlin

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamot: Johan Hedlund
Ledamot: Marcus Lagerroos
Ersättare: Åsa Norling

Socialnämnden

Ledamot: Angelica Johansson
Ledamot: Wanja Delén
Ersättare: Ann-Britt Famréus

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd

Ledamot: Mikael Forsberg
Ledamot: Romel Rached
Ersättare: Amalia Kvarnström

Valnämnden

Ledamot: Mattias Eriksson Falk
Ersättare: Richard Carlsson

Jävsnämnden

Ledamot: Andreas Kvarnström
Ersättare: Madelene Eklund

Kommunrevisionen

Ledamot: Elizabeth Puhls