Företrädare Gävle kommun nämnder 2019-2022 | Sverigedemokraterna i Gävle

Företrädare Gävle kommun nämnder 2019-2022

Kommunstyrelsen

Ledamot: Mattias Eriksson Falk
Ledamot: Wanja Delén
Ersättare: Lena Emanuelsson
Ersättare: Mikael Forsberg

Utbildningsnämnden

Ledamot: Wanja Delén
Ledamot: Marianne Larsson
Ersättare: Johan Hedlund

Omvårdnadsnämnden

Ledamot: Lena Emanuelsson
Ledamot: Anna-Karin Åström
Ersättare: Camilla Englund

Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamot: Christer Larsson
Ledamot: Thomas Lindberg
Ersättare: Stefan Ström

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamot: Mattias Eriksson Falk
Ledamot: Johan Hedlund
Ersättare: Åsa Norling

Socialnämnden

Ledamot: —
Ledamot: Daniel Hällman
Ersättare: Angelica Johansson

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd

Ledamot: Mikael Forsberg
Ledamot: Romel Rached
Ersättare: Hendrik Danielsson

Valnämnden

Ledamot: Mattias Eriksson
Ersättare: Richard Carlsson

Jävsnämnden

Ledamot: Olle Larsson
Ersättare: Jimmy Andersson

Kommunrevisionen

Ledamot: Elizabeth Puhls