Pressmeddelande initiativärende kommunstyrelsen 190409 IS-terrorister | Sverigedemokraterna i Gävle

Pressmeddelande initiativärende kommunstyrelsen 190409 IS-terrorister

Pressmeddelande 2019-04-09

Gävle kommun ska inte ge stöd till IS-terrorister

På kommunstyrelsen idag väckte Sverigedemokraterna ett initiativärende kring återvändande IS-terrorister.


Bakgrund

Enligt Säpo har drygt 300 av dessa våldsbejakande islamister lämnat Sverige för att ansluta sig till IS. 50 av dem uppges ha dött, ungefär hälften har återvänt till Sverige och resten är sannolikt på väg tillbaka till Sverige eftersom ”Kalifatet” fallit.

Dessa människor som frivilligt anslutit sig till en terrorstämplad organisation, vars mål är att förgöra den västerländska demokratin, kräver nu att få komma tillbaka till Sverige och ta del av vår välfärd. Islamiska statens grymma övergrepp och brott mot mänskligheten är väl dokumenterade. Den svenska regeringen har förhållit sig märkligt passiv och har inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att försvåra för tidigare IS-terrorister att återvända till Sverige och att bosätta sig i svenska kommuner. Regeringens undfallenhet ställer Sveriges kommuner inför svåra problem.
I vårt samhälle finns idag många personer som varit utsatta för terror, direkt eller indirekt. Att ge någon typ av hjälp eller stöd till personer som frivilligt anslutit sig till en terrorstämplad organisation vore en skymf mot dem som utsatts för terror. Att på något vis uppmuntra personer som anslutit sig till terrorsekten IS att bosätta sig i Gävle vore även att utsätta andra för risk, då vi inte vet hur dessa återvändare kommer agera framgent.


De föreslagna beslutsattsatserna:

– Att utarbeta direktiv som förhindrar att Gävle kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism.

– Att ovan nämnda direktiv ska presenteras för kommunstyrelsen för beslut senast juni 2019.


Fortsatt ärendehantering

Kommunstyrelsen valde att hänskjuta frågan till Sociala hållbarhetsutskottet. Sverigedemokraterna yrkade på att ärendet skulle avgöras av kommunstyrelsen idag, men yrkandet röstades ned av de övriga partierna i kommunstyrelsen


Mattias Eriksson Falk, kommunalråd i opposition, kommenterar:

Detta kommer fördröja processen, för oss sverigedemokrater är det enkelt, dessa IS-terrorister har inte dragit sig för att ansluta sig till en terrorsekt som mördat män, kvinnor och barn på de mest bestialiska vis. Den typen av personer vill vi inte ha i Gävle!

Medborgarnas skattemedel ska gå till vård, skola och omsorg, inte till stöd för återvändande terrorister!


Här nedan kan du läsa det initiativärende Sverigedemokraterna presenterade på kommunstyrelsen 190409:

Initiativärende KS 190409 IS-terrorister


Länk till Richard Jomshofs motion i riksdagen 2013 om att förhindra terrorresor:

Länk till Richard Jomshofs motion i riksdagen