Nämndemän Gävle tingsrätt 2016-2019 | Sverigedemokraterna i Gävle

Nämndemän Gävle tingsrätt 2016-2019

Nämndemän i Gävle Tingsrätt

Romel Rached
Lena Eriksson
Mikael Wallin
Hans Säterhof
Lillemor Hedlund