Nämndemän Gävle tingsrätt 2020-2023 | Sverigedemokraterna i Gävle

Nämndemän Gävle tingsrätt 2020-2023

Nämndemän i Gävle Tingsrätt

Romel Rached
Lena Eriksson
Kevin Andersson
Niklas Färnstrand
Ruthie Andersson
Emma Bäcklin
Amalia Kvarnström
Jonas Florin
Tony Olsson
Anders Hemlin