Företrädare Gävle kommunala bolag 2019-2022 | Sverigedemokraterna i Gävle

Företrädare Gävle kommunala bolag 2019-2022

Gävle Stadshus AB

Ledamot: Mattias Eriksson Falk
Ersättare: Mikael Forsberg

AB Gavlegårdarna

Ledamot: Richard Carlsson
Ersättare: Johan Hedlund

Gavlefastigheter AB

Ledamot: Roger Hedlund
Ersättare: Mattias Eriksson Falk

Gävle Energi AB

Ledamot: Mattias Eriksson Falk
Ersättare: Mikael Forsberg

Gävle hamn AB

Ledamot: Richard Carlsson
Ersättare: Lena Emanuelsson